سرور مجازی ایران برج میلاد با هارد ساتا

تضمین کیفیت

512IR
 • 512MG ram
 • 30G HDD
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
1GIR-AF
 • 1024MG ram
 • 50G HDD
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
2GIR-AF
 • 2048MG ram
 • 100G HDD
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC
4GIR-AF
 • 4096MG ram
 • 200G HDD
 • 1CORE CPU
 • unlimited BW
 • iran-Milad DC